facebook
Facebook
linkedin
LinkedIn
twitter
@TransferroNL
#transferronl
Mail ons!
040 - 209 2054

Disclaimer

Via de vacaturesite Transferro worden werkgevers en werkzoekenden, leerlingen en stagiaires met elkaar in contact gebracht.
Werkgevers in de metaal en techniek kunnen in een paar minuten en zonder kosten een vacature plaatsen.
Wie op zoek is naar vast/tijdelijk werk of een leerwerkplek kan zich als kandidaat aanmelden op Transferro.
 
Nadat u een vacature heeft geplaatst of u zich als kandidaat heeft aangemeld, kunt u kijken of er een match is en contact opnemen. Iedere gebruiker van Transferro is zelf verantwoordelijk voor de invoer van zijn/haar gegevens.

Privacy

De gebruiker wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Transferro heeft deze gegevens nodig om haar diensten te kunnen verlenen. Transferro gebruikt de persoonlijke informatie alleen voor het doel
waarvoor deze is gegeven, namelijk het matchen van werkgevers en werkzoekenden.

Toegang tot de website

Het verlenen van toegang tot een gedeelte van de vacaturesite Transferro door middel van gebruikersnaam en wachtwoord kan door Transferro worden gewijzigd of geweigerd.

Copyright

De inhoud van deze website is eigendom van Transferro. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transferro. 

Aansprakelijkheid

Transferro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.